CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Cơ quan CĐVC Việt Nam

09:09 16-01-24
TT Họ và tên Chức vụ, chức danh
I Văn phòng  
1 Lê Thị Thu Hà Chánh Văn phòng
2 Dương Viết Đoàn Phó Chánh Văn phòng
3 Nguyễn Thị Mỹ Bình Chuyên viên
4 Trần Ngọc Dầu Chuyên viên
5 Nông Ích Dũng Chuyên Viên
6 Phạm Bình Dương Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên
8 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên
II Ban Tổ chức – Kiểm tra  
1 Hoàng Bảo Trung Trưởng ban
2 Phan Thị Thanh Hằng Phó Trưởng ban
3 Bùi Minh Thu Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Thiện Chuyên viên
5 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên
III Ban Tuyên giáo – Nữ công  
1 Đỗ Thị Thanh Hương Trưởng ban
2 Vũ Tiến Dũng Phó Trưởng ban
3 Lễ Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Vui Chuyên viên
IV Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động  
1 Phạm Văn Quân Trưởng ban
2 Phạm Thị Thu Thuỷ Phó Trưởng ban
3 Vũ Hồng Hoàng Chuyên viên
4 Ngô Dịu Hiền Chuyên viên
5 Phùng Việt Hương Chuyên viên

 

 

 

Cập nhật ngày: 16/5/2024

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”