CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

10:26 09-01-24

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hướng dẫn số 04/HD-TLĐ, ngày 02/01/2024 về việc thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn để triển khai, thực hiện theo đúng quy định của Đảng.

- Hướng dẫn số 04/HD-TLĐ: Bấm để xem tài liệu

- Phụ lục hướng dẫn: Bấm để xem tài liệu

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”