CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tìm kiếm văn bản

Số kí hiệu Ngày Tên văn bản Tải về
497/CĐVC 13/11/2023 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2023 Download
356/CĐVC 22/08/2023 V/v báo cáo một số thông tin phục vụ Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
127/KH-CĐVC 18/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhiệm kỳ 2018-2023 Download
120/CĐVC 10/04/2023 Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Download
29/03/2023 Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028 Download
15b/KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Download
422/UBKT 31/10/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Download
380/HD-CĐVC 30/09/2022 Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội công đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
270/HD-CĐVC 25/07/2022 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
190/CĐVC 08/06/2022 Đăng ký tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Download
155/UBKT 11/05/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 Download
120/KH-CĐVC 15/04/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
63 /UBKT-CĐVC 02/03/2022 kiểm tra, giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19 Download
48/CĐVC 21/02/2022 kiểm tra tài chính cùng cấp Download
34/KH-CĐVC 20/01/2022 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Download
179 /KH-TLĐ 03/03/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
295/CĐVC 08/07/2021 Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội Download
163 /QĐ-CĐVC 27/05/2021 Quyết định ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động của Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
207/UBKT 12/05/2021 Công văn về việc Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 Download
111/CĐVC 25/03/2021 Công văn về việc thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/3/20251 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Download
90/CĐVC 05/03/2021 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” Download
373/CĐVC 16/11/2020 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2020 Download
174/CĐVC 10/06/2020 Điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên Download
684/QĐ-TLĐ 08/06/2020 QĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn Download
160/KH-CĐVC 04/06/2020 KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” Download
126/KH-CĐVC 05/05/2020 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn Download
121/UBKT 04/05/2020 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020 Download
76/CĐVC 18/03/2020 Công văn về việc thống kê số lượng đoàn viên, CĐCS và CBCĐ Download
70/KH-CĐVC 13/03/2020 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” Download
24/KH-CĐVC 20/01/2020 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 Download
305/CĐVC 05/11/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp Download
302/HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn Download
301/ HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Download
279/CĐVC 22/10/2019 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Download
211/CĐVC 07/08/2019 báo cáo tình hình triển khai tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và thu thập thông tin Download
126/KH-CĐVC 17/05/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 Download
109/UBKT 06/05/2019 Công văn về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 Download
104/CĐVC 03/05/2019 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” Download
22b/KH-CĐVC 22/01/2019 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Download
298/CĐVC 12/11/2018 Công văn về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018 Download
278/CĐVC 22/10/2018 Công văn về việc đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn năm 2018 Download
276/UBKT 22/10/2018 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 Download
203/TB-CĐVC 18/07/2018 Thông báo hoãn tổ chức lớp hội nghị tập huấn năm 2018 Download
88/QĐ-CĐVC 16/03/2018 Quyết định về việc triệu tập Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Năm Download
88/CĐVC 19/03/2018 CV về trang phục và biểu quyết tại Đại hội V CĐVCVN Download
275/UBKT 16/10/2017 Cv v/v báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2017 Download
252/CĐVC 15/09/2017 CV v/v báo cáo thống kê số liệu về tổ chức công đoàn Download
126/UBKT 08/05/2017 Báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2017 Download
123/HD-CĐVC 08/05/2017 HD lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Download
84/KH-CĐVC 31/03/2017 Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn Download

Danh sách file

    CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”