CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Tìm kiếm văn bản

Số kí hiệu Ngày Tên văn bản Tải về
356/CĐVC 22/08/2023 V/v báo cáo một số thông tin phục vụ Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
127/KH-CĐVC 18/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhiệm kỳ 2018-2023 Download
120/CĐVC 10/04/2023 Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Download
29/03/2023 Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028 Download
15b/KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Download
422/UBKT 31/10/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Download
380/HD-CĐVC 30/09/2022 Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội công đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
270/HD-CĐVC 25/07/2022 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
190/CĐVC 08/06/2022 Đăng ký tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Download
155/UBKT 11/05/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 Download
120/KH-CĐVC 15/04/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
63 /UBKT-CĐVC 02/03/2022 kiểm tra, giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19 Download
48/CĐVC 21/02/2022 kiểm tra tài chính cùng cấp Download
34/KH-CĐVC 20/01/2022 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Download
179 /KH-TLĐ 03/03/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
295/CĐVC 08/07/2021 Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội Download
163 /QĐ-CĐVC 27/05/2021 Quyết định ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động của Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
207/UBKT 12/05/2021 Công văn về việc Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 Download
111/CĐVC 25/03/2021 Công văn về việc thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/3/20251 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Download
90/CĐVC 05/03/2021 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” Download
373/CĐVC 16/11/2020 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2020 Download
174/CĐVC 10/06/2020 Điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên Download
684/QĐ-TLĐ 08/06/2020 QĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn Download
160/KH-CĐVC 04/06/2020 KH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” Download
126/KH-CĐVC 05/05/2020 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn Download
121/UBKT 04/05/2020 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 6 tháng đầu năm 2020 Download
76/CĐVC 18/03/2020 Công văn về việc thống kê số lượng đoàn viên, CĐCS và CBCĐ Download
70/KH-CĐVC 13/03/2020 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” Download
24/KH-CĐVC 20/01/2020 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 Download
305/CĐVC 05/11/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp Download
302/HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn Download
301/ HD-CĐVC 01/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Download
279/CĐVC 22/10/2019 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Download
211/CĐVC 07/08/2019 báo cáo tình hình triển khai tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và thu thập thông tin Download
126/KH-CĐVC 17/05/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 Download
109/UBKT 06/05/2019 Công văn về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 Download
104/CĐVC 03/05/2019 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” Download
22b/KH-CĐVC 22/01/2019 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 Download
298/CĐVC 12/11/2018 Công văn về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018 Download
278/CĐVC 22/10/2018 Công văn về việc đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn năm 2018 Download
276/UBKT 22/10/2018 Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 Download
203/TB-CĐVC 18/07/2018 Thông báo hoãn tổ chức lớp hội nghị tập huấn năm 2018 Download
88/QĐ-CĐVC 16/03/2018 Quyết định về việc triệu tập Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Năm Download
88/CĐVC 19/03/2018 CV về trang phục và biểu quyết tại Đại hội V CĐVCVN Download
275/UBKT 16/10/2017 Cv v/v báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2017 Download
252/CĐVC 15/09/2017 CV v/v báo cáo thống kê số liệu về tổ chức công đoàn Download
126/UBKT 08/05/2017 Báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2017 Download
123/HD-CĐVC 08/05/2017 HD lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Download
84/KH-CĐVC 31/03/2017 Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn Download
67/HD-CĐVC 21/03/2017 HD Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội công đoàn các cấp Download

Danh sách file

    CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”