CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Thư viện

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra phiên bế mạc, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với sự tham gia của 1095...
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 2/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc phiên trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn...
Ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng ngày 08/11/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 -...
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng gửi Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Nhà xuất...

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”