CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tìm kiếm văn bản

Số kí hiệu Ngày Tên văn bản Tải về
462/HD-CĐVC 20/10/2023 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Download
463/HD-CĐVC 20/10/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 Download
57/GM-CĐVC 06/03/2023 Giấy mời họp giao ban công tác Công đoàn Quí I/2023 Download
40/CĐVC 15/02/2023 Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 Download
34 /KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023 Download
5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Download
423/HD-CĐVC 31/10/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 Download
402/HD-CĐVC 14/10/2022 Hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 Download
292/KH-CĐVC 23/08/2022 Tập huấn Chế độ kế toán công đoàn và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn và triển khai một số nội dung về công tác tài chính Download
290/CĐVC 17/08/2022 Thực hiện quy định chế độ chi đại hội công đoàn các cấp Download
207/KH-CĐVC 13/06/2022 Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 Download
197/CĐVC 10/06/2022 Lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp Download
94/CĐVC 05/04/2022 Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở Download
86/CĐVC 31/03/2022 Triển khai các quy định về tài chính công đoàn Download
4301/QĐ-TLĐ 04/03/2022 QĐ về việc ban hành quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn… Download
65/CĐVC 08/03/2022 Công văn về việc cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước năm 2022 Download
56/CĐVC 22/02/2022 Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 Download
459/HD-CĐVC 15/11/2021 Hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 Download
448/HD-CĐVC 02/11/2021 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021 Download
437/HD-CĐVC 26/10/2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 Download
431/CĐVC 21/10/2021 Công văn về việc triển khai quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn Download
378/CĐVC 17/08/2021 Công văn về lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn, quy định tài chính công đoàn cơ sở Download
377/CĐVC 17/08/2021 Công văn về bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn Download
211/HD-CĐVC 17/05/2021 Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Download
74/HD-CĐVC 23/02/2021 Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức Công đoàn Download
370/HD-CĐVC 11/11/2020 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020 Download
324 /HD-CĐVC 14/10/2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 Download
185/CT-CĐVC 17/06/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020 Download
78/CĐVC 19/03/2020 Công văn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Download
295/CĐVC 29/10/2019 Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019 Download
313 /HD-CĐVC 06/11/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020 Download
09c/NQ-BCH 18/10/2016 Nghị quyết số 09c/NQ-BCH Download
282/CĐVC 24/10/2018 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018 Download
225/CĐVC 21/08/2018 C/v về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2018 Download
151/HD-CĐVCVN 24/05/2018 Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Download
334/CĐVC 12/12/2017 CV v/v báo cáo nhanh công tác tài chính công đoàn năm 2017 Download
317/HD-CĐVC 17/11/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018 Download
295/HD-CĐVC 31/10/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 Download
194/CĐVC 10/07/2017 Cv v/v báo cáo số liệu lao động, quỹ lương đóng BHXH Download
145/CĐVC 26/05/2017 Cv v/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 Download
103/HD-CĐVC 18/04/2017 Hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp Download
43/CV-CĐVC 01/03/2017 CV v/v nộp báo cáo tài chính công đoàn Download
07b/CĐVC 10/01/2017 Công văn v/v Gửi số liệu đối chiếu BHXH Download
261/CĐVC 24/10/2016 Công văn về việc tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo Download
260/HD-CĐVC 24/10/2016 Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2016 Download
323/HD-CĐVC 19/11/2015 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2016 Download
117/CDVC 18/05/2016 Hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 Download

Danh sách file

    CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”