CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Tài liệu thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

14:25 12-12-23

TÀI LIỆU THÔNG TINH NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆN NAM

TT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Xem tài liệu.
2 Danh sách Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028  Xem tài liệu.
3 Danh sách Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Xem tài liệu.

 

 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”