CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Danh mục hợp tác với Công ty cổ phần sản xuất thương mại Dược liệu Thiên Phú

10:26 13-05-21

.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Hà Nội, ngày 06  tháng 05 năm 2021

PHỤ LỤC THOẢ THUẬN HỢP TÁC

Giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dược liệu Thiên Phú

về “Chương trình phúc lợi cho Đoàn viên công đoàn và người lao động"

(kèm theo thoả thuận hợp tác)

 

            Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, với mục tiêu thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

             Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh và các cam kết trách nhiệm xã hội của Công ty cổ phần sản xuất thương mại dược liệu Thiên Phú

            Công ty cổ phần sản xuất thương mại dược liệu Thiên Phú và CĐ Viên Chức Việt Nam thống nhất hỗ trợ ưu đãi đoàn viên Công đoàn. Cụ thể như sau:

 

STT

TÊN SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

GIÁ NIÊM YẾT

GIÁ BÁN HỖ TRỢ

1

TỎI ĐEN LINH ĐAN CUNG ĐÌNH,TP

 

200 G

01

550,000 VND

165,000 VND

2

NƯỚC CỐT TỎI ĐEN

 

300 ML

01

500,000 VND

155,000 VND

3

THẠCH TỎI ĐEN

 

300 G

01

100,000 VND

60,000 VND

4

RƯỢU CỐT TỎI ĐEN CHAI ĐEN

 

600 ML

01

750,000 VND

550,000 VND

5

RƯỢU CỐT TỎI ĐEN CHAI XANH

 

750 ML

01

950,000 VND

750,000 VND

6

POSTER

 

CÁI

01

150,000 VND

100,000 VND

 

STT

TÊN HỘP QUÀ

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN

GIÁ

NIÊM YẾT

GIÁ BÁN

HỖ TRỢ

KHUYẾN MẠI

KHI MUA 2 HỘP

TÊN SẢN PHẨM

SỐ LƯỢNG

1

CUNG ĐÌNH

 

Rượu cốt tỏi đen chai 600 ml

01

1300,000 VND

750,000 VND

Cafe hoà tan 3in 1

 

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

01

Túi hộp

01

2

BÌNH AN

 

Rượu cốt tỏi đen chai 750ml

01

1,500,000 VND

950,000 VND

Cafe hoà tan 3in 1 - Dừa Hàn Quốc

 

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

01

Túi hộp

01

3

THIÊN PHÚ

 

Rượu cốt tỏi đen chai 600ml

01

2,150,000 VND

1150,000 VND

Hộp trà dưỡng nhan, dưỡng sinh

 

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

02

Trà bạc hà Maroc Đặc biệt

01

Ly gốm thủ công

01

Hộp quà cao cấp + túi thiết kế

01

4

THỊNH VƯƠNG

 

Rượu cốt tỏi đen chai 750ml

01

2,350,000 VND

1,350,000 VND

1 hộp cafe + 1 hộp trà

 

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

02

Trà bạc hà Maroc Đặc biệt

01

Ly gốm thủ công

01

Hộp quà cao cấp + túi thiết kế

01

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”