CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

21:36 08-11-23

Sáng ngày 08/11/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023  - 2028. Gần 1000 đại biểu là Uỷ viên ban chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, cán bộ công đoàn chuyên trách các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia Hội nghị.

Bách Chi

Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam:

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”