CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

17:43 12-10-23

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2023 2028

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức danh

trong Ban Chấp hành khoá VI

 1.  

Ngọ Duy Hiểu

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Văn Đông

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phó Chủ tịch

 1.  

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch

 1.  

Thái Hoài Nam

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch

 1.  

Đỗ Mạnh Chiến

Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Thông tấn xã Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Thị Thu Hà

Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Đỗ Thị Thanh Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Cao Thắng

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Phạm Thị Thành

Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Thị Tường Thu

Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Khánh Toàn

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Hoàng Bảo Trung

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lương Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Đào Việt Ánh

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Văn Định

Chủ tịch CĐ Ban Tổ chức Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Dương Viết Đoàn

Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Quản Văn Hải

Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Lê Hồng Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Mạnh Hường

Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Hoàng Thị Thu Huyền

Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Vy Thanh Huyền

Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Vy Tư Liệu

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Ban Dân vận Trung ương; Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Đỗ Xuân Ngọc

Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Thị Thúy Nhàn

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Ngô Thị Nhung

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính; Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Phạm Minh Phúc

Chủ tịch CĐ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN; Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Dương Trung Thành

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Phạm Thị Thơ

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hải Phòng.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Phạm Thị Thu Thủy

Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Nội vụ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Đỗ Ngọc Thủy

Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Trần Khả Toàn

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Vũ Minh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Long Vân

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”