CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Tìm kiếm văn bản

Số kí hiệu Ngày Tên văn bản Tải về
415/CĐVC 13/09/2023 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền và treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
07/09/2023 Đề cương Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội” Download
382/TL-CĐVC 05/09/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội” Download
368/CĐVC 30/08/2023 V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội” Download
367/KH-CĐVC 30/08/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội" Download
364/CĐVC 29/08/2023 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 Download
356/CĐVC 22/08/2023 V/v báo cáo một số thông tin phục vụ Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
350/CĐVC 21/08/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý” Download
 7201/QĐ-TLĐ 25/05/2023 Quyết định Về việc sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy quản lý tài ch Download
127/KH-CĐVC 18/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhiệm kỳ 2018-2023 Download
132/HD-CĐVC 13/04/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 Download
79/HD-CĐVC 14/03/2023 Triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
120/CĐVC 10/04/2023 Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Download
119/HD-CĐVC 10/04/2023 Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2023 Download
118/CĐVC 10/04/2023 Triển khai thực hiện Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Download
95/CĐVC 27/03/2023 Sử dụng nhạc nghi lễ Công đoàn trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
29/03/2023 Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028 Download
81/CĐVC 17/03/2023 Tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 Download
80/CĐVC 17/03/2023 Vận động đoàn viên, người lao động theo dõi Chương trình "Giờ thứ 9+", năm 2023 Download
38/CĐVC 15/02/2023 Thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng Download
23/03/2023 Nhạc nghi lễ Công đoàn Download
57/GM-CĐVC 06/03/2023 Giấy mời họp giao ban công tác Công đoàn Quí I/2023 Download
60/CĐVC 07/03/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Download
18/HD-CĐVC 31/01/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 Download
40/CĐVC 15/02/2023 Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 Download
15b/KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Download
34 /KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023 Download
17/HD-CĐVC 18/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 Download
16/HD-CĐVC 18/01/2023 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 Download
05/HD-CĐVC 09/01/2023 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023 Download
11/CĐVC 12/01/2023 Về việc triển khai Chương trình thảo thuận nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động Download
13/CĐVC 18/01/2023 Về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động Download
5692/QĐ-TLĐ 08/12/2022 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp Download
468/GTrT-CĐVC 02/12/2022 Giấy triệu tập dự Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2022 Download
463/CĐVC 30/11/2022 Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2022 Download
458/HD-CĐVC 28/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2023) Download
453/HD-CĐVC 22/11/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022) Download
450/HD-CĐVC 22/11/2022 Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Download
443/HD-CĐVC 15/11/2022 Hướng dẫn thực hiện giải thưởng "Gương mặt của năm" năm 2022 Download
423/HD-CĐVC 31/10/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 Download
422/UBKT 31/10/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Download
402/HD-CĐVC 14/10/2022 Hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 Download
380/HD-CĐVC 30/09/2022 Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị đại hội công đoàn các cấp Nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
388/CĐVC 05/10/2022 Tổ chức Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 (kèm danh sách đăng ký mới) Download
387/ĐL-CĐVC 05/10/2022 Điều lệ Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 Download
382/KH-CĐVC 30/09/2022 Tổ chức Giải Thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Download
378/CĐVC 29/09/2022 Lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) Download
354/HD-CĐVC 08/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Download
347/CĐVC 31/08/2022 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên và người lao động Download
321/GTT-CĐVC 24/08/2022 Giấy triệu tập Đại biểu dự Hội nghị tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn Download

Danh sách file

    CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”