CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tìm kiếm văn bản

Số kí hiệu Ngày Tên văn bản Tải về
305/CĐVC 16/07/2024 Triển khai bộ nhận diện tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Download
 265/CĐVC 19/06/2024 Về việc đăng ký tham gia Cuộc thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính" Download
260/CĐVC 12/06/2024 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
999/QĐ-TLĐ 29/05/2024 Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn (Quyết định 999) Download
13/05/2024 Thể lệ Cuộc thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính" Download
127/KH-CĐVC 12/04/2024 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính" (vòng chung khảo) Download
182/CĐVC 08/05/2024 Vận động đoàn viên, người lao động đón xem Chương trình “Giờ thứ 9” năm 2024 Download
156/CĐVC 26/04/2024 Đảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 Download
105/KH-CĐVC 27/03/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024), 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) Download
80/HD-CĐVC 11/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024 Download
 67/KH-CĐVC 28/02/2024 Vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII của Đảng Download
43/KH-CĐVC 21/02/2024 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024), 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) Download
29/HD-CDVC 29/01/2024 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024 Download
42/CĐVC 20/02/2024 Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 Download
36/HD-CĐVC 02/02/2024 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2024 Download
25/HD-CĐVC 23/01/2024 Hướng dẫn triển khai công tác truyền thông các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Download
09/CĐVC 09/01/2024 Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Download
497/CĐVC 13/11/2023 Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2023 Download
495/CĐVC 10/11/2023 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng" Download
474/HD-CĐVC 24/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Download
462/HD-CĐVC 20/10/2023 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Download
8108/QĐ-TLĐ 16/10/2023 Quyết định về việc phân phối Đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn Download
463/HD-CĐVC 20/10/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 Download
415/CĐVC 13/09/2023 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền và treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
07/09/2023 Đề cương Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội” Download
382/TL-CĐVC 05/09/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội” Download
368/CĐVC 30/08/2023 V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội” Download
367/KH-CĐVC 30/08/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội" Download
364/CĐVC 29/08/2023 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 Download
356/CĐVC 22/08/2023 V/v báo cáo một số thông tin phục vụ Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
350/CĐVC 21/08/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý” Download
 7201/QĐ-TLĐ 25/05/2023 Quyết định Về việc sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy quản lý tài ch Download
127/KH-CĐVC 18/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhiệm kỳ 2018-2023 Download
132/HD-CĐVC 13/04/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 Download
79/HD-CĐVC 14/03/2023 Triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam Download
120/CĐVC 10/04/2023 Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Download
119/HD-CĐVC 10/04/2023 Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2023 Download
118/CĐVC 10/04/2023 Triển khai thực hiện Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Download
95/CĐVC 27/03/2023 Sử dụng nhạc nghi lễ Công đoàn trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Download
29/03/2023 Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028 Download
81/CĐVC 17/03/2023 Tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 Download
80/CĐVC 17/03/2023 Vận động đoàn viên, người lao động theo dõi Chương trình "Giờ thứ 9+", năm 2023 Download
38/CĐVC 15/02/2023 Thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng Download
23/03/2023 Nhạc nghi lễ Công đoàn Download
57/GM-CĐVC 06/03/2023 Giấy mời họp giao ban công tác Công đoàn Quí I/2023 Download
60/CĐVC 07/03/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Download
18/HD-CĐVC 31/01/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 Download
40/CĐVC 15/02/2023 Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 Download
15b/KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 Download
34 /KH-CĐVC 15/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023 Download

Danh sách file

    CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”