CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ký hiệu

 79/HD-CĐVC

Ngày ban hành

 14/03/2023

Loại văn bản

 Hướng dẫn

Cơ quan ban hành

 Công đoàn Viên chức Việt Nam

Người ký

 Trần Thị Kim Anh

Trích yếu

  Triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,  “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam

Tệp đính kèm

 Hướng dẫn 79

.

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”