CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

17:44 12-10-23

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Stt

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức vụ trong

Uỷ ban Kiểm tra

 khoá VI

1.

Hoàng Bảo Trung

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Chủ nhiệm

2.

Phạm Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm

 

3.

Nguyễn Huy Hoàng

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Thanh tra Chính phủ; Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Phó Chủ nhiệm

4.

Nguyễn Quang Bách

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam.

Uỷ viên

5.

Khuất Hữu Dực

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Uỷ viên

6.

Phạm Bình Dương

Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên

7.

Dương Viết Đoàn

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên

8.

Trần Đức Hạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Uỷ viên

9.

Bùi Minh Thu

Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”