CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Nhạc Nghi lễ Công đoàn (bản mới)

10:54 13-09-23

Nhạc Nghi lễ phục vụ các hoạt động của Công đoàn

Bấm để tải về

Bài hát “Quốc ca” và “ Hãy hát lên bài ca công đoàn”

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”