CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Các kỳ Đại hội

10:46 04-06-23

CÁC KỲ ĐẠI HỘI 

CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

          1. Lễ ra mắt Công đoàn Viên chức Việt Nam

          Ngày 15 tháng  8 năm 1994 Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội),  Lễ ra mắt Công đoàn Viên chức Việt Nam đã được tổ chức trọng thể. Dự Lễ ra mắt có các đồng chí: Vũ Oanh - Ủy viên Bộ Chính trị; Phạm Thế Duyệt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trương Mỹ Hoa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Tư - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các vị đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương.

          Tại Lễ ra mắt, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Chiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN đã công bố Quyết định số 739/QĐ-TLĐ thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và chỉ định 17 đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời; chỉ định đồng chí Nguyễn An Lương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch lâm thời, các đồng chí  Đinh Văn Phiêu, Nguyễn Trọng Điều làm Phó Chủ tịch lâm thời Công đoàn Viên chức Việt Nam .  

          Phát biểu chỉ đạo tại buỗi Lễ, Đồng chí Vũ Oanh, thay mặt Đảng và Nhà nước đã nhiệt liệt chào mừng sự ra đời của Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhấn mạnh đến đối tượng tập hợp, trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, tập hợp lực lượng trí thức, công chức, viên chức…của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Ngay sau khi ra mắt, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự thảo về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng thời đề ra 03 chương trình công tác cho các cấp công đoàn viên chức trong giai đoạn lâm thời đó là: Xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn; Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và của Công đoàn; Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, lao động”. 

* Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Viên chức Việt Nam (1994 - 1996)

      * Ghi chú: Những đồng chí đóng khung đã qua đời.

          2. Đại hội I Công đoàn Viên chức Việt Nam

          Diễn ra từ ngày 11/10/1996 đến 12/10/1996 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội. Về dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho 64 công đoàn viên chức bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và 8 công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố. Đại hội vinh được đón tiếp các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tư - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn…

          Đại hội đề ra mục tiêu và nhiệm vụ: “Vận động công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; phát triển và củng cố hệ thống tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thực sự là một lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta”.

          Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn An Lương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bạn, Nguyễn Trọng Điều được bầu làm Phó Chủ tịch.

          Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành khóa I đã xây dựng 4 chương trình hành động gồm: Tổ chức động viên cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham gia thực hiện cải cách hành chính nhà nước và đấu tranh chống tham nhũng; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chưc, viên chức; Xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn;

          Trên cơ sở bốn chương trình hành động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã triển khai hàng loạt các hoạt động và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ngày 30/1/1999, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ/CĐVC về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ , công chức, viên chức: “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. Đây là cuộc vận động lớn được thực hiện bắt đầu từ năm 1999 trở đi trong toàn hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cuộc vận động được phát động gắn với các phong trào thi đua đã tạo bước ngoặt mới trong hoạt động của Công đoàn Viên chức.

          Trong giai đoạn này, hệ thổng tổ chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã từng bước được củng cố. Tính đến tháng 12/2002, Công đoàn Viên chức Việt Nam có 66 công đoàn trực thuộc (trong đó 19 công đoàn cấp trên cơ sở và 47 công đoàn cơ sở trực thuộc), số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 2,2 vạn đoàn viên lúc mới thành lập (1994) đến tháng 7/2003 đã lên tới hơn 11 vạn đoàn viên (trong đó số đoàn viên ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương là gần 4 vạn đoàn viên). Hệ thống công đoàn viên chức tỉnh, thành phố phát triển nhanh từ 08 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố khi mới thành lập đến năm 2002 số công đoàn viên chức tỉnh, thành phố là 33 đơn vị với gần 8 vạn đoàn viên.

          Giai đoàn từ năm 1996 đến 2003, hệ thống tổ chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam từng bước được củng cố, phát triển. Vị trí, vai trò của công đoàn viên chức các cấp ngày càng được khẳng định và phát huy. Các phong trào hoạt động của công đoàn viên chức các cấp đã góp phần vào sự ổn định, phát triển của đât nước và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

          Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ đầu tiên, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý của nhà nước trao tặng, là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Việt Nam còn được tặng: 02 Cờ thi đua, 04 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 Bằng khen của Chính phủ và 06 Bằng khen của các bộ, ban, ngành Trung ương.

*  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 1996 - 2003 

          3. Đại hội II Công đoàn Viên chức Việt Nam

          Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Hai diễn ra từ ngày 10/7/2003 đến 11/7/2003 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Về dự đại hội có 300 đại biểu, là cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc được bầu từ đại hội, hội nghị công đoàn viên chức các cấp, tiêu biểu cho hơn 11 vạn đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đại hội được đón đồng chí Trương Mỹ Hoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Cù Thị Hậu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ chung của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong thời gian tới là: “Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, ra sức thi đua, học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

          Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2003 - 2008 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa VIII) được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí:  Nguyễn Ngọc Bạn - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa VIII), đồng chí Hoàng Thị Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, đồng thời bám sát chương trình thực tế các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam để ra kế hoạch hướng dẫn, có các giải pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời phong trào cán bộ, công chức, viên chức nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Xác định trách nhiệm trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn động viên CBCCVCLĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngày 19/8/2004, Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành Kế hoạch số 210/KH-CĐVC về việc tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Chương trinh Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoàn 2001 - 2010, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

          Để đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nâng cao chất lương, hiệu quả công tác, thực hiện cải cách hành chính của mỗi cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức, ngày 04/7/2007, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-CĐVC phát động phong trào thi đua: “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam. Phong trào thi đua này đã góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, nâng cao đạo đức công vụ và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của CBCCVC, thực hiện văn minh công sở, góp phần thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, tổ chức công đoàn vững mạnh.

          Nhiệm kỳ 2003 - 2008, hệ thống tổ chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục phát triển, thành lập mới 26 công đoàn cơ sở nâng cấp 7 công đoàn cơ sở trực thuộc lên công đoàn cấp trên cơ sở. Tính đến năm 2008, Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của 68 công đoàn bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (trong đó có 27 công đoàn cấp trên cơ sở và 41 công đoàn cơ sở trực thuộc). Hệ thống công đoàn viên chức tỉnh, thành phố cũng phát triển nhanh chóng. Trong nhiệm kỳ này, đã có thêm 21 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố được thành lập, nâng tổng số công đoàn viên chức, tỉnh thành phố lên 54 đơn vị. Cùng với sự phát triển về tổ chức số lượng đoàn viên trong giai đoạn 2003 – 2008 cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 2003, Công đoàn Viên chức Việt Nam quản lý trực tiếp gần 4 vạn đoàn viên, phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố quản lý, chỉ đạo gần 8 vạn đoàn viên. Đến tháng 6/2008, Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo trên 5,7 vạn đoàn viên và phối hợp quản lý, chỉ đạo trên 15 vạn đoàn viên thuộc công đoàn viên chức tỉnh, thành phố.

          Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2003 - 2008, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Việt Nam được tặng: 01 Cờ thi đua của Chính phủ, 01 Bằng khen của Ban Tổ chức lễ diễu binh, diễu hành nhà nước; 03 Cờ thi đua và 04 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2003 - 2008 

          4. Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam

          Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Ba được tổ chức từ ngày 17/7/2008 đến ngày 18/7/2008 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt  - Xô (Hà Nội). Về dự đại hội có 300 đại biểu, là những cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc được bầu từ đại hội, hội nghị công đoàn viên chức các cấp, tiêu biểu cho hơn 21 vạn đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam đang lao động, cống hiến trên khắp các miền của đất nước.

          Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những bài phát biểu quan trọng tại đại hội

          Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ là: “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng mạnh về cơ sở. Phát huy quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

          Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức danh Chủ tịch; các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bạn, Hoàng Thị Hòa, Trần Đại Khu được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Thưc hiện Nghị quyết Đại hội III, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, đã cụ thể hóa Nghị quyết thành 4 chương trình hành động: Nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội nguc CBCCVC đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức Việt Nam vững mạnh; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn viên chức các cấp vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

          Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành 03 Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động của công đoàn viên chức các cấp đó là: Nghị quyết 4a về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lương phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013, Nghị quyết 4b về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng,  hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh giai đoạn 2009 - 2013; Nghị quyết về thực hiện Đề án xã hội tình nghĩa Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Trong nhiệm kỳ này, hệ thống tổ chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục được củng cố và phát triển. Trong 5 năm, đã thành lập mới 58 công đoàn cơ sở, nâng cấp 03 công đoàn cơ sở trực thuộc lên công đoàn cấp trên cơ sở; 24 công đoàn bộ phận lên công đoàn cơ sở, tính đến tháng 01 năm 2013, Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của 61 công đoàn viên chức các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (trong đó có 27 công đoàn cấp trên cơ sở và 34 công đoàn cơ sở trực thuộc). Việc thành lập công đoàn viên chức tỉnh, thành phố tiếp tục được triển khai, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương thành lập thêm 4 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố đưa tổng số công đoàn viên chức tỉnh thành phố lên 58 đơn vị. Số lượng đoàn viên trong giai đoạn 2008 - 2013 cũng tăng lên nhanh chóng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới và tiếp nhận thêm 19.000 đoàn viên, đưa tổng số đoàn viên do Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý lên trên 81.000 người; số đoàn viên công đoàn viên chức các tỉnh thành phố nhiệm kỳ qua cũng tăng từ trên 150 .000 (năm 2008) lên trên 200.000 người.

          Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Việt Nam còn được tặng: 01 Cờ thi đua và 01 Bằng khen của Chính phủ; 01 Bằng khen của Ban Tổ chức lễ diễu binh, diễu hành nhà nước; 06 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành.

* Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2008 - 2013 

          5. Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam

          Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Tư, được tổ chức từ ngày 14/01/2013 đến ngày 15/01/2013 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Về dự đại hội có 298 đại biểu, đại diện cho gần 30 vạn đoàn viên công đoàn viên chức các cấp. Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; đồng chí Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo và trao Cờ thi đua dẫn đầu cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau: “Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dưng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

          Khẩu hiệu hành động là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; vì sự ổn định và sự phát triển bền vững của đất nước.

          Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam tới các cấp công đoàn, và đoàn viên, CBCCVCLĐ trong hệ thống và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã xây dựng 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết là: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn”.

          Nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề là: Nghị quyết 01 việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình “Tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020” và Nghị quyết 02 về tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là 02 Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động thi đua học tập, công tác tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ quan, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018  gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch; các đồng chí: Trần Đại Khu, Nguyễn Giang Tuệ Minh, Đào Văn Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

*  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018

 

          6. Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam

          Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ Năm, được tổ chức từ ngày 03/04/2018 đến ngày 04/4/2018 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Về dự đại hội có 291 đại biểu, đại diện cho gần 30 vạn đoàn viên công đoàn viên chức các cấp.

          Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

          Đồng chí  Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

          Đại hội đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau: “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh”.

          Đại hội đã đề ra nhiệm vụ tổng quát là: Phát huy vai trò của công đoàn trong nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới; Tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tham gia xây dựng các chế độ, chính sách mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho đoàn viên, người lao động; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của Công đoàn Viên chức các cấp theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động tại mỗi cơ quan, đơn vị; Phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng, quản lý đoàn viên; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh ; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; Thực hiện hiệu quả công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn ; tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

          Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023  gồm 43 đồng chí. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch; các đồng chí: Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phan Phương Hạnh, Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

*  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”