CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

05 hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân năm 2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam

02:37 05-04-24

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 05/02/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024. Theo đó, Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam cụ thể hoá với 05 hoạt động trọng tâm triển khai trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”. Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ đón nhận, được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ. Đồng thời, tổ chức đồng loạt một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm trong Tháng Công nhân năm 2024 như sau:

1. Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”;  “Cảm ơn người lao động”…

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động.

-  Đề xuất, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động các cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động theo Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”: Các cấp công đoàn bố trí nguồn lực tài chính công đoàn, huy động các nguồn lực xã hội và người sử dụng lao động để tổ chức tri ân đoàn viên, người lao động có thành tích trong công tác, lao động sản xuất, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thăm hỏi, tặng quà, trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn.

2. Tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”

- Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn.

- Rà soát giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Triển khai hoạt động tôn vinh đoàn viên, người lao động

- Tổ chức tôn vinh đoàn viên, người lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong nghiên cứu, học tập, lao động, sản xuất.

- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công nhân, công đoàn”; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; nhân rộng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

- Tham mưu các đoàn lãnh đạo cơ quan, đơn vị và công đoàn tới thăm, tặng quà, chúc mừng công nhân nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

4. Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”

- Các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với Lễ phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Phát động “Giải chạy bộ trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động”.

- Chủ động đề xuất và phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng sức, khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, người lao động; “Tuần lễ bán hàng giảm giá” với các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đoàn viên, người lao động.

5. Hoạt động tuyên truyền

* Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, người lao động về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết, chương trình chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

- Tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 95 năm xây dựng và phát triển; về niềm tự hào của người công nhân; xã hội trân trọng, tôn vinh công nhân; kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

- Tuyên truyền về 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

- Tuyên truyền về các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành và chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024); về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

* Hình thức tuyên truyền

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam lựa chọn các hình thức tuyên truyền một cách sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh, phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, trong đó cần linh hoạt kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền như:

- Tuyên truyền thông quá đưa tin, bài trên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; qua báo điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và của tổ chức Công đoàn.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, thông qua tài liệu, pa-nô, áp phích...

- Truyền thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo…

Tiến Dũng

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”