CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

CĐVC tỉnh Cao Bằng tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023

15:19 16-11-23

Từ ngày 15 - 16/11, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 150 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS), phụ trách kế toán CĐCS trực thuộc.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo các chuyên đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh; nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS và chủ tịch CĐCS, công tác kiểm tra, giám sát, nội dung, quy trình tổ chức hội nghị công chức, viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công tác tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng tuyên truyền miệng, hoạt động công tác nữ công CĐCS, công tác tài chính công đoàn, tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) giai đoạn 2020 - 2022, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh (2020 - 2022), đánh giá và triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả các chỉ số cải cách hành chính, PAPI, PCI, SIPAS năm 2023; Trung tâm Công nghệ số truyền thông của tỉnh báo cáo chuyên đề Kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lao động trong cơ quan Nhà nước; Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS ngay từ đầu nhiệm kỳ; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt vai trò giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, làm tốt vai trò người đại diện, cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

CĐVC

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”