CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

CĐVC tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ”

20:29 30-03-24

Ngày 27/3/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thu Huyền Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Duy Tuấn Uỷ viên Ban thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 145/2020/NĐ - CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 59/2023/NĐ - CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Năm 2024, năm đầu tiên thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở. Căn cứ vào các quy định của Luật ban hành, Căn cứ vào chức năng của tổ chức Công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn các cơ sở và CĐCS thành viên thuộc Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Để tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn.

Tại hội thảo đã có 20 bài viết tham luận với các nội dung được đề cập trao đổi như: xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị. Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Quy chế dân chủ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh toàn diện./.

                                                                                                        Tuấn Bách

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”