CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

CĐVC tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

15:18 31-10-22

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị, gần 300 cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã được truyền đạt các nội dung về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, tập trung về công tác nhân sự đại hội, quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội, kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội; công tác tài chính công đoàn. Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt hơn những nội dung cơ bản về công tác tổ chức đại hội ở cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Trong dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện các công đoàn cơ sở đã tham gia ký cam kết thi đua với các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu suất công tác trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đại hội công đoàn các cấp, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động do Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh phát động; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới, phương thức và sáng tạo trong hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; Thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Tích cực tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Thu Mỹ

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”