CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

11:05 22-01-24

Đó là đánh giá của lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023, tổ chức vào ngày 19/01/2024.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan; đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan. Tham dự Hội nghị có gần 30 đồng chí là công chức, lao động Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2022; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; báo cáo tổng kết thi đua năm 2023; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2022 - 2023;  báo cáo công tác cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách tại Cơ quan; báo cáo kết quả hoạt động tài chính Cơ quan; báo cáo thực hiện Quy chế quản lý hành chính cơ quan; báo cáo tổng hợp ý kiến của các Ban và đề xuất kiến nghị những nội dung còn tồn tại, hạn chế để Thủ trưởng Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn giải trình và có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Thái Hoài Nam trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCLĐ năm 2022

Thay mặt lãnh đạo Cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiếp thu, giải trình, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến hoạt động chung của Cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh: Năm 2023, Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Thủ trưởng và Công đoàn Cơ quan đã quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế mà Cơ quan cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Đông đề nghị cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan tiếp tục nhận thức sâu sắc về đặc thù, đặc điểm đối tượng đoàn viên người lao động mà CĐVCVN đang quản lý, đồng thời nêu lên một số khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Văn Đông chỉ rõ, trong năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan cần tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới; cần tiếp tục tăng cường công tác tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Cơ quan; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động, tạo điều kiện tốt để Cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024, trong đó có sự kiện nổi bật là kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2024 – 2025

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo; tổ chức trao thưởng cho 4 tập thể lao động xuất sắc, 05 chiến sỹ thi đua cơ sở và 25 lao động tiên tiến năm 2023 và phát động thi đua năm 2024.

Hội nghị đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2024 – 2025, gồm: Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy; đồng chí Phan Thị Thanh Hằng; đồng chí Nguyễn Văn Thiện.

Viết Đoàn

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”