CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2022

17:06 11-01-23

Chiều 10/01/2022, tại trụ sở số 58 Quán Sứ, Hà Nội, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dự hội nghị có ông Vũ Hải Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Đoàn Thanh niên và các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực Hà Nội, trực tuyến với các Công đoàn cơ quan thường trú trong nước và Trường II.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Đài, chính quyền các đơn vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, phong trào thi đua của Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Với những kết quả đạt được nổi bật trong năm như: công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác chăm lo cho đoàn viên, xã hội từ thiện, hoạt động văn thể, hoạt động tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, công tác xã hội tình nghĩa, hiến máu cứu người, ngày thương binh, liệt sỹ 27/7...và đặc biệt các hoạt động của Khối Thi đua III, năm 2022 là đơn vị Khối trưởng.

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong Đài TNVN đã tập trung cao nhất trí tuệ đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực thi đua học tập, nghiên cứu, tham mưu; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, củng cố niềm tin về vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao những hoạt động Công đoàn Đài TNVN đã đạt được trong năm qua, đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Lãnh đạo Đài, chính quyền các đơn vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức viên chức lao động, đặc biệt các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, luôn quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên khi gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, trong các dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sĩ...Phong trào thi đua của Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm cao tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công đoàn trong thời gian tới, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức.

Ông Dương Hồng Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phát động thi đua năm 2023

         Cũng trong hội nghị, ông Dương Hồng Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phát động thi đua:  Năm 2023 là năm bản lề có ý‎ nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Chủ đề của năm 2023 là: “Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quang Bách

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”