CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Công đoàn Khối Thi đua III tổ chức Hội nghị tập huấn dân chủ ở cơ sở

04:25 07-07-24

Chiều ngày 4/7/2024, tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Khối Thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị Tập huấn với nội dung “Vai trò của công đoàn với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ nội dung về thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở tại hội nghị tập huấn

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đồng thời là báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn tại hội nghị cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị thuộc Khối Thi đua III: CĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, CĐ Đài Truyền hình Việt Nam, CĐ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, CĐ Đài Tiếng nói Việt Nam, CĐ Thông tấn xã Việt Nam, CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, CĐ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, CĐ Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam truyền đạt những nội dung mới: Thực hiện dân chủ ở cơ sở, vai trò của công đoàn với dân chủ, quy định về dân chủ đối với cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Đưa Luật dân chủ ở cơ sở vào cuộc sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong công tác tham mưu, tham gia thực hiện dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc góp phần tham gia xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, tạo môi trường văn minh, lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm làm việc, công tác và cống hiến.

Quang Bách

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”