CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Công đoàn Kiểm toán nhà nước bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách

09:30 14-11-23

Sáng 08/11/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Công đoàn Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Kim Lộc - Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Kiểm toán nhà nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Kim Lộc đã trình bày Công văn số 480/CĐVC ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Kiểm toán nhà nước, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo Công văn, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam nhất trí để Công đoàn Kiểm toán nhà nước bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, bầu chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Kiểm toán nhà nước, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Vũ Lập Công, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Kiểm toán nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả đồng chí Vũ Lập Công được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Kiểm toán nhà nước khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kim Thư

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”