CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam”

09:21 22-07-20

Ngày 17/7/2020, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Thụ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; đồng chí Phạm Thúy Chinh – Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành , Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn đã trình bày Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam” nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và tăng cường mối giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội; đồng chí cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn các Vụ, Cục, đơn vị và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách nhiệt tình để cuộc thi thực sự có ý nghĩa, thiết thực.

Đ/c Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực CĐVCVN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh và đồng chí Nguyễn Đức Thụ nhấn mạnh: Để tổ chức tốt cuộc thi, đề nghị Công đoàn Cơ quan phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan và triển khai cuộc thi đến các công đoàn trực thuộc. Ngoài ra, với nội dung kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội, yêu cầu các đồng chí thực hiện theo đúng quy trình của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, lựa chọn được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào ban chấp hành và giữ các chức danh công đoàn.

Tại Hội nghị, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã bầu bổ sung đồng chí Phùng Khắc Khoa vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số phiếu tán thành của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành dự họp.                                     

                                                                                     Nguyễn Thị Vui

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”