CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong đội ngũ CNVCLĐ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

04:31 10-07-24

Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai hiện có 56 công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 4.440 đoàn viên công đoàn. Đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, giữ nhiều vị trí cao trong hệ thống chính trị và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. Trong những năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” luôn là nhiệm vụ quan trọng được Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đặc biệt quan tâm.

Dưới sự lãnh đạo của Thường trực Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh, sự chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, sự quan tâm của các cấp ủy cơ sở, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các sở, ban ngành, Khối Đảng, đoàn thể tỉnh, hằng năm Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2023 và hưởng ứng Phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lào Cai. Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, phong trào chung sức “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững”; thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Các phong trào thi đua được duy trì đều khắp trong các CĐCS trực thuộc và luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiêu chí nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải tiến lề lối làm việc, tác phong phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBCCVCLĐ, không gây sách nhiễu phiền hà, ảnh hưởng tới tư cách người CBCCVC. Các CĐCS đã tích cực vận động CBCCVC đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xác định các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp thành chương trình hành động, kế hoạch công tác, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạọ”. Năm 2023 đã có 07 tác giả và nhóm tác giả đạt giải trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 8 (2022-2023). Trong 03 nhóm tác giả đạt giải Nhì và Ba của Hội thi, có 03 cá nhân tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2023 như: các đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, phó trưởng khoa Điện trường Cao đẳng Lào Cai với đề tài :Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy cấp gạo tự động sử dụng công nghệ 4.0” , số tiền làm lợi: khoảng 60 triệu đồng ;  đồng chí Nguyễn Thị Dịu, giảng viên Khoa Điện – Điện tử, trường Cao đẳng Lào Cai với đề tài:Mô hình thực hành giám sát và điều khiển động cơ dùng PLC kết hợp HMI", số tiền làm lợi: khoảng 50 triệu đồng ; đồng chí Lê Vĩnh Long, giảng viên, Khoa Công nghệ ô tô và cơ khí, trường Cao đẳng Lào Cai, với đề tài “Mô hình hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô”, số tiền làm lợi: khoảng 50 triệu đồng.

             

  Các cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn năm 2023

Có 66 cá nhân được Uỷ Ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2023. Hàng nghìn cá nhân được công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2023, đã có 01 tập thể và 06 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 9 tập thể và 41 cá nhân được  LĐLĐ tỉnh tặng Bằng Khen.

 

       Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai

                 Các cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Lào Cai

Qua phong trào thi đua cán bộ, CCVCLĐ tích cực đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cải cách thủ tục hành chính, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, giải quyết nhanh trong xử lý công việc, góp phần quan trọng hoàn hành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt cao so với cùng kỳ. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, CBCCVCLĐ vượt qua khó khăn để học tập không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công tác, lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”; các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các hình thức học tập trung, tại chức, học từ xa để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Kết quả năm 2023 đã có 3.766 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, đạt 121,4% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp để các cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động thi đua lao động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ thực tế sinh động của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến, cải tiến, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Một là, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Hai là, động viên, khuyến khích cán bộ, CNVCLĐ tham gia vào hoạt động sáng kiến, sáng tạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo và từ đó nhân rộng, phổ biến thành động lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Ba là, Công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham mưu cho cấp uỷ động viên đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia chương trình tổng thể cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Bốn là, kịp thời sơ, tổng kết nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho CNVCLĐ thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt để xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Nguyễn Thu Phương

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”