CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2022

12:15 05-04-22

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt lãnh đạo 02 Cơ quan vừa ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2022. Theo Kế hoạch đã ký kết, năm 2022 Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động cụ thể sau:

Tổ chức Cuộc thi “Cải cách hành chính và văn hóa công vụ”. Đối tượng tham gia dự thi: Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố. Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi như sau: Vòng 1 -  Thi trắc nghiệm trên máy tính; Vòng 2 -  Thi theo hình thức sân khấu hóa; Tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”; Tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về cải cách hành chính cho cán bộ công đoàn.  Số lượng: 02 lớp  (01 lớp ở miền Bắc và 01 lớp ở miền Nam) .

Trong thời gian qua, Chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực cao, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

BTG

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”