CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ ký kết kế hoạch phối hợp công tác cải cách hành chính năm 2024

11:18 14-03-24

Chiều ngày 13/3/2024 tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; lãnh đạo các Vụ chuyên môn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn; các đồng chí Ban Thường vụ và đại diện lãnh công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, năm 2023 với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của lãnh đạo 2 cơ quan, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tốt các hoạt động trong kế hoạch phối hợp công tác năm 2023, cụ thể như sau:  Tổ chức Tọa đàm “Vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cơ bản và mội số nội dung mới trong cải cách chế độ công vụ; Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức; Một số vấn đề lớn đặt ra đối với công đoàn khu cực công chức, viên chức hiện nay; * Trong năm 2023, website của Công đoàn Viên chức Việt Nam và website của Công đoàn các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương đã đăng tải các văn bản mới và nhiều nội dung tuyên truyền về việc thực hiện cải cách chính nhà nước.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa 02 cơ quan trong năm 2023, các đồng chí đề nghị trong năm 2024, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giúp lan toả sâu rộng trong hệ thông các cấp Công đoàn Viên chức; tập trung triển khai bài bản nội dung chương trình phối hợp công tác đã được ký kết; đổi mới nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với nhiều đối tượng, cơ quan, đơn vị; chú trọng triển khai tốt cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính; đặc biệt trong năm 2024 áp dụng chính sách lương mới, công đoàn tích cực phối hợp tuyên truyền về cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024...

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024

Tại Hội nghị, lãnh đạo 2 cơ quan đã ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp những nội dung trọng tâm như sau: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; Tuyên truyền về vai trò của công đoàn trong việc tham gia Quy chế dân chủ (Luật dân chủ cơ sở); Gắn công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành, trách nhiệm, liêm chính,  sang tạo” trong đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp tổ chức cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”. Nội dung cuộc thi gồm: Giới thiệu mô hình cải cách hành chính hiệu quả đã được thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính, các mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiết kiệm nguồn lực; tăng sức cánh tranh của nền kinh thế; thúc đẩy phát triển biền vững; tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về cải cách hành chính Nhà nước, chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung tập huấn gồm: Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách hành chính hà nước trong giai đoạn hiện nay; triển khai hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; nói chuyện chuyên đề về nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Tiến Dũng

 

 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”