CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Đại hội Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

09:53 04-07-23

Sáng ngày 30/6/2023, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Đại hội, có đại diện lãnh đạo các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam, đại diện Công đoàn: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ (Khối trưởng Khối thi đua số 7  Công đoàn Viên chức Việt Nam), cùng gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. 

 

Đồng chí Phạm Thanh Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã góp ý và thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, nhất là đại dịch covid-19 nhưng được sự quan tâm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, sự lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp giữa các đoàn thể trong và ngoài cơ quan, hoạt động của Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước được triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với cán bộ, công chức, người lao động. Phát động sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề xuất giải pháp thực nhiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Hợp trình bày Báo cáo chính trị

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả mà công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên công đoàn trong việc tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước cần làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, vận động để mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền để đoàn viên công đoàn nắm vững nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao báo cáo chính trị trình Đại hội, trong đó nêu bật những kết quả đạt được cũng như giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn, đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Mặc dù với số lượng cán bộ, công chức, người lao động không nhiều, khối lượng công việc chuyên môn lớn nhưng cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thành tựu chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Đông đề nghị Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật để đoàn viên và người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong công tác và kỷ luật lao động trong cơ quan; Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, xây dựng môi trường công tác vui vẻ, đoàn kết, nhân ái. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành phát động; nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới….

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí (Nguyễn Duy Hợp; Lưu Xuân Anh, Đặng Thị Thúy Hà, Đặng Đình Thanh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Duy Tường) và bầu 02 đại biểu chính thức (Nguyễn Duy Hợp; Lưu Xuân Anh) đi dự Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội đã chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Hợp là triệu tập viên hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất.

Nhân dịp này, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tặng quà tri ân các đồng chí thôi tham gia ban chấp hành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”