CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023

10:43 20-03-18

          Trong 2 ngày 07-08/03/2018, Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Vũ Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định; Trần Thị Kim Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam; dự Đại hội có các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn các ngành trong tỉnh và 134 đại biểu là các đoàn viên công đoàn ưu tú đại diện cho 3.818 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định.

(Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định)

          Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn các cấp đề ra; tập trung đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động và các phong trào thi đua đã thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Với phương châm hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đã phát huy được tinh thần dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Công đoàn luôn đi đầu, tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo, cải cách hành chính, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Duy trì tổ chức có hiệu quả các hoạt động từ thiện nhân đạo trong công chức, viên chức, người lao động và tham gia các cuộc vận động do các cấp phát động. Luôn quan tâm kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động của Ban Chấp hành và các mạng lưới công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đông đảo cán bộ, đoàn viên đã hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động do công đoàn tổ chức, phát động, nhờ đó vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên...

          Phát biểu tại Đại hội đồng chí Vũ Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khảng định những thành tích mà Công đoàn Viên chức tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực cho phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua. Đồng chí chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 để nhiệm kỳ 2018 - 2023 tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; chủ động tham gia kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường đoàn kết, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh... Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước và hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Đại hội đã đề ra.

(Các đại biểu tín nhiệm bầu cứ Ban Chấp hành CĐVC tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018-2023)

          Đại hội Công đoàn Viên chức khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023 đó bầu ra 20 đồng chí có đầy đủ năng lực, nhiệt huyết trong công tác công đoàn đại diện cho ý chí của  cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, NLĐ thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh vào Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội cũng đã bầu ra 11 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định lần thứ XVII và 01 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

(BCH CĐVC tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội)

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”