CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Hội nghị BCH Tổng Liên đoàn lần thứ 16 – Hoàn thiện cơ bản văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

14:54 18-11-23

Ngày 14/11/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 16, khóa XII đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương .

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”... Hội nghị cũng nghe, cho ý kiến vào báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; Báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 - 2022; thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện một số quy trình công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Từ nay đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị các Tiểu ban cần tập trung cao độ chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cần tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp mình với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình công tác năm 2023 và chủ đề hoạt động năm về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Trên cơ sở chủ đề, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các cấp công đoàn cũng cần tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện thật tốt các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Công đoàn cần quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động, nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng thời, các cấp công đoàn cần phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động; về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ tại cơ sở. Tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động. Tổ chức tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch; hạn chế tới mức thấp nhất việc thất thu kinh phí công đoàn; quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Hội nghị đã tổ chức chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”