CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Hội nghị BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ Tư

10:50 21-03-24

Ngay sau Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ngày 15/3/2024 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ Tư (khóa XIII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh công nhân, không để bị động, bất ngờ, các cấp công đoàn cần tiếp tục nắm bắt tình hình việc làm, quan hệ lao động sau Tết, nhất là tình hình liên quan tới an ninh công nhân, đặc biệt là những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, đông công nhân lao động giúp công nhân có cuộc sống bình yên. Đồng thời quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2024, nhất là các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Tháng Công nhân năm 2024. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trước mắt, căn cứ vào số liệu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động của các ngành, địa phương đã báo cáo về Tổng Liên đoàn để tập trung nguồn lực, xây dựng được phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024. Ngoài ra, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xây dựng các văn bản cụ thể hóa triển khai Nghị quyết đại hội, quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống 1 cách nhanh nhất; tham mưu với cấp ủy trong việc rà soát các kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới theo chương trình/kế hoạch thực hiện của tỉnh ủy, thành ủy, Ban Cán sự đảng bộ, ngành để kiến nghị, đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp.

Một nội dung quan trọng khác là các cấp công đoàn cần tiếp tục nắm bắt tình hình việc làm, quan hệ lao động sau Tết, nhất là tình hình liên quan tới an ninh công nhân và đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn, đặc biệt là những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, đông công nhân lao động tăng cường phối hợp với các cơ quan công an tại địa bàn để thường xuyên theo dõi, tham mưu, giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh công nhân, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng để xâm hại an ninh trật tự; đồng thời, phối hợp tuyên truyền định hướng, đấu tranh, xử lý và phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại chủ trương, chính sách phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Song song, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, đảm bảo an ninh công nhân cả nơi làm việc và nơi nghỉ ngơi, giúp họ có cuộc sống bình yên để tận lực cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cấp công đoàn cần tham gia xây dựng chính sách pháp luật cho người lao động tại địa phương, ngành, và tham gia vào quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt công tác thu chi tài chính công đoàn; quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn; triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra cùng cấp, kiểm soát trách nhiệm thực thi, đảm bảo đúng quy định, hiệu lực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Thảo luận tại Hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể, có tính thực tiễn đóng góp vào các nội dung dự thảo các văn bản của Đoàn Chủ tịch trình Ban Chấp hành. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận các ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản trên.

Kim Thư

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”