CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII)

09:44 15-03-24

Sáng ngày 14/3/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 3 (khoá XIII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân; các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các Ban Đảng Trung ương…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã nhấn mạnh một số vấn đề để các Ủy viên Đoàn Chủ tịch quan tâm trong quá trình thảo luận. Các nội dung kỳ họp lần này là những nội dung quan trọng, do vậy đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung trí tuệ, thảo luận vào các nội dung để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.

Theo đó, nội dung thứ nhất về Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023, tại buổi làm việc năm 2023, hai cơ quan đã xác định 8 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp, trong đó ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ về 11 đề xuất, kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, tổng hợp báo cáo của 14/16 bộ, ngành để xây dựng dự thảo báo cáo. Dự thảo cũng được các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn cho ý kiến. Từ thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở ngành, địa phương, đơn vị mình, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho ý kiến vào kết quả công tác phối hợp năm 2023, dự kiến trọng tâm phối hợp năm 2024, đặc biệt cho ý kiến vào những kiến nghị của Công đoàn tại buổi làm việc sắp tới để Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo, tháo gỡ.

Nội dung thứ hai về Tờ trình Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Đặc biệt là kết luận số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 1497 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quy định 100 và 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo. Đồng thời, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung dự án Luật Báo chí đang được cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật năm 2024.

Đối với tổ chức công đoàn, báo chí, xuất bản Công đoàn là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, là công cụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động. Từ năm 2022, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng dự thảo Quy định về quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; dự thảo đã lấy ý kiến góp ý của các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị báo chí, xuất bản Công đoàn, cập nhật các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trên cơ sở đó đã tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần vào dự thảo. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, cho ý kiến, nhất là về nguyên tắc hoạt động; trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, báo chí; công tác khen thưởng, kỷ luật… để Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định.

Nội dung thứ ba về Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, cơ bản nội dung này kế thừa Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Đồng thời, căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam XIII; cập nhật, nghiên cứu các quy định mới của Đảng, Nhà nước, các cơ quan kiểm tra, thanh tra chuyên ngành để bổ sung, biên tập lại một số nội dung. Đồng thời đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để hoàn thiện, trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 4.

Bên cạnh những nội dung trên, Đoàn Chủ tịch cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Quy định về tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô tại các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Tờ trình sửa đổi Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và thực hiện công tác cán bộ.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”