CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Hội nghị Người lao động năm 2023 và ký Giao ước thi đua năm 2024 Trụ sở chính VDB

16:56 23-03-24

Ngày 18/3/2024, Trụ sở chính Ngân hàng phát triển Việt Nam và Công đoàn cơ quan Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023 và ký Giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VDB dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VDB phát biểu tại hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VDB, đồng chí Nguyễn Long Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VDB.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Vân cho biết, năm 2023 toàn thể cán bộ, người lao động đã nỗ lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 phê duyệt “Phương án cơ cấu lại, định hướng hoạt động của VDB giai đoạn 2023-2027” (Quyết định 90) và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước (Nghị định 78). Đây là 02 văn bản có nội dung quan trọng và là cơ sở để VDB triển khai nhiệm vụ theo định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tạo tiền đề để tháo gỡ các nút thắt trong chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, đồng thời tiếp tục phối hợp và báo cáo các cấp có thầm quyền hoàn thiện khung pháp lý hoạt động cho VDB trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VDB phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2024 là năm đầu tiên VDB thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước theo cơ chế mới, tập trung cho vay trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn với các nhiệm vụ nặng nề, toàn hệ thống VDB nói chung và Trụ sở chính nói riêng rất cần sự thống nhất, đoàn kết, đồng sức đồng lòng của toàn thể cán bộ người lao động phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đặt ra trong năm 2024 cũng như trong cả giai đoạn cơ cấu lại.

Hội nghị đã nghe và thảo luận nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2024; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024; ý kiến về thực hiện, triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trụ sở chính.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị,  đồng chí Lê Văn Hoan nêu 02 nhiệm vụ lớn của VDB: thực hiện Quyết định 90 của Chính phủ và triển khai hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước theo Nghị định 78. Về cơ cấu lại theo Quyết định 90, cần tiếp tục thực hiện cơ cấu lại toàn diện về tổ chức bộ máy lãnh đạo, kiện toàn nhân sự, cơ chế chính sách, xây dựng mô hình quản trị rủi ro, xây dựng cơ chế tiền lương với khung năng lực cho từng vị trí. Về triển khai Nghị định 78, VDB đã ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Quy chế xác định và thông báo lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, quy chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại VDB…

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân gồm 03 người và bầu 06 đại diện người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc của Trụ sở chính VDB.

Tại Hội nghị đại diện 22 đơn vị thuộc Cụm thi đua Hội sở chính cùng ký giao ước thi đua năm 2024 với 08 nội dung chính với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả”./.

Kiều Châu

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”