CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Hội thảo lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn LĐVN vào Dự thảo Báo cáo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

14:03 27-07-23

Ngày 25/7/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tham dự hội thảo lấy ý kiến báo cáo có các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng dự hội thảo…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tập trung nghiên cứu, xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, biên tập Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII (Báo cáo) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Dự thảo đến nay đã lấy ý kiến tại 5 kỳ hội nghị Đoàn Chủ tịch, 3 kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, đồng thời đã kết hợp tổ chức lấy ý kiến tại một số công đoàn ngành, địa phương tập trung đông công nhân, lao động.

Nội dung báo cáo được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các diễn biến mới của tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; cụ thể hóa các quan điểm về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cũng như dự báo bối cảnh tình hình giai đoạn 2023 - 2028 và những năm tiếp theo. Báo cáo được chia làm 9 mục, trong đó mục I là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (đánh giá khái quát, chắt lọc bối cảnh tình hình thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó có bổ sung một tiểu mục về Công đoàn tham gia phòng, chống COVID-19 và chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19); mục II là mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023 - 2028; các mục còn lại tương ứng với các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực công tác cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Khác với Báo cáo chính trị các kỳ đại hội trước đây, phần nội dung nhiệm vụ, giải pháp sẽ kết cấu theo vấn đề. Các nhiệm vụ, giải pháp sẽ không đi vào chi tiết theo các nội dung, lĩnh vực hoạt động mà chỉ tập trung vào các vấn đề, nội dung được xác định là trọng tâm, trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, công tác nữ công sẽ được thể hiện ở các mục tương ứng (đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nội dung về tuyên truyền, công tác tổ chức), công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn sẽ được ghép cùng trong nội dung về phương thức hoạt động…à văn kiện trung tâm, sẽ có các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các phụ lục kèm theo.

Cùng với việc chỉ đạo lấy ý kiến tại hội thảo tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và tại đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố và lấy ý kiến rộng rãi của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động, trước đó vào chiều ngày 24/7/2023, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất vui mừng được đón các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ về dự buổi gặp nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023).

Với tinh thần cầu thị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của những người đã luôn dành sự quan tâm cho tổ chức Công đoàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo.  Đoàn Chủ tịch sẽ ghi nhận và tiếp thu tối đa để tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”