CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Hội thảo về “Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, cấp huyện, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị sự nghiệp Công đoàn”

14:57 24-08-16

          Sáng ngày 24/8/2016, tại Hà Nội, Hội thảo về “Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, cấp huyện, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị sự nghiệp Công đoàn” được tổ chức với sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Lý; lãnh đạo của 14 LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương có đông CNVCLĐ, đoàn viên, đại diện các vùng miền và Ban Tổ chức Trung ương.

(Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu)

          Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy sao cho hiệu quả, thu gọn đầu mối là nhiệm vụ thiết thân, quan trọng của tổ chức Công đoàn và cũng nhằm thực hiện các yêu cầu của Đảng. Thực hiện Quyết định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN phối hợp xây dựng Dự thảo Hướng dẫn liên tịch về “Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, cấp huyện, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị sự nghiệp Công đoàn”. “Từ thực tiễn của địa phương, ngành mình, các đồng chí cần nghiên cứu sâu, cho ý kiến để Hướng dẫn phù hợp và có thể triển khai đồng bộ tới các cấp Công đoàn và cấp ủy địa phương”- đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung như: Điều kiện, trình tự thành lập và giải thể LĐLĐ cấp huyện, CĐ các khu công nghiệp; Mô hình CĐ giáo dục cấp huyện, CĐ ngành địa phương; quy định về biên chế cán bộ CĐ chuyên trách; những thuận lợi, khó khăn trong công tác luân chuyển cán bộ của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Công đoàn…

         Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Kiều Ngọc Vũ, Hướng dẫn cần gắn với đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế. Nên căn cứ theo số lượng CĐCS để giao biên chế và có quy định “mức trần”. Khi giải thể cần tính kỹ tới yếu tố chuyển sinh hoạt của đoàn viên và bố trí công việc cho cán bộ CĐ cấp đó. “Chính phủ vừa có Nghị quyết về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cũng sẽ hướng tới phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS tức là phải có lực lượng cán bộ Công đoàn kèm theo, do đó Hướng dẫn cũng cần phải tính toán đến việc này cho phù hợp”- đồng chí Kiều Ngọc Vũ trao đổi.

          Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải cho rằng, tới đây hoạt động của các cấp Công đoàn sẽ tập trung chủ yếu vào phục vụ người lao động cho tốt, đảm bảo các nhiệm vụ và chức năng của tổ chức Công đoàn. Mỗi cán bộ Công đoàn chuyên trách phải phụ trách trực tiếp các CĐCS, tránh tình trạng hành chính hóa…

          Sau khi lấy ý kiến trong các cấp Công đoàn, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN sẽ tập hợp, hoàn chỉnh và làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về các nội dung này.

T.A

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”