CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Viên chức Việt Nam - Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

16:19 06-01-23

Chiều ngày 05/01/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự Hội nghị có các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Hoà Bình và Nguyễn Thị Thu Hồng; đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam; Chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem phim Phóng sự “Công đoàn Viên chức Việt Nam - Dấu ấn hoạt động năm 2023”, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khẳng định: “Năm 2022, kinh tế - xã hội nước ta phục hồi tích cực sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, đây cũng là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, với chủ đề công tác năm "Nâng cao trách nhiệm công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức các hoạt động bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam", các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội V Công đoàn Việt Nam đề ra, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam và kết quả chuyên môn ở từng cơ quan đơn vị”.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ngoài triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tập trung vào việc tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tích cực tham gia đóng góp dự thảo sửa đổi các văn kiện hội XIII Công đoàn Việt Nam, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới; tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp…

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong năm 2022, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đặc thù hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà cũng đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức cần chủ động tham mưu những giải pháp, cách làm hay để thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tổ chức các buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quan tâm, lãnh đạo sát sao các công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng thời đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam đề xuất chương trình ký quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối và các Đảng bộ trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Toàn cảnh hội nghị

Ghi nhận thành tích nổi bật của các cấp công đoàn trong năm 2022, tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 06 đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022 và trao Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 13 đơn vị xuất sắc trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022.

Trước đó, buổi chiều cùng ngày, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị đã thảo luận, thông qua: Báo cáo tổng kết năm 2022, chương trình công tác năm 2023; Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; Tờ trình về đề án tổ chức hoạt động xã hội tình nghĩa của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 02 Uỷ viên Ban Chấp hành, 01 Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

BTG

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”