CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022

07:56 30-03-22

Chiều 29/3, tại Trụ sở Trung tâm Phát thanh Quốc gia - 58 Quán Sứ, Hà Nội, Khối Thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2022.

Đ/c Phạm Văn Quân, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam trao Quyết định công nhận Trưởng, Phó Khối năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối trưởng), đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (đơn vị Phó Trưởng khối), cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, cán bộ chuyên trách các đơn vị trong Khối.

Khối Thi đua III thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm có 9 đơn vị thành viên: Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Đ/c Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Trưởng Khối  năm 2021) trao Cờ luân lưu của Khối cho Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN (Trưởng khối năm 2022)

Năm 2022, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị Khối trưởng, 02 đơn vị: Công đoàn Thông tấn xã việt Nam, Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm Trưởng phó Khối.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Khối thi đua III với mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2022, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và xây dựng, phát triển đơn vị, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, tăng cường giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác công đoàn giữa các công đoàn trong Khối thi đua III, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Bên cạnh đó, Khối thi đua III thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và trong khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Khối Thi đua III đạt được trong năm 2021; đánh giá cao những nội dung, kế hoạch mà Khối thi đua III đã xây dựng triển khai trong năm 2022.

Đồng chí Phạm Văn Quân đề nghị, năm 2022, công đoàn các đơn vị của Khối thi đua III cần chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ bám sát theo kế hoạch, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền cho các công đoàn viên; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong Khối; Phát huy tốt công tác xã hội thiện nguyện và phát huy vai trò của công tác công đoàn đối với công tác chuyên môn; chủ động, tích cực phối hợp với các khối thi đua khác và Công đoàn Viên chức Việt Nam để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm.

Đ/c Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN (đơn vị Khối trưởng) phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN (đơn vị Khối trưởng), thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN đánh biểu dương những hoạt động của Khối Thi đua III, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau về nhiều mặt và đã tận dụng được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các đơn vị để cùng nhau hoàn thành những kế hoạch đề ra của khối cũng như của các đơn vị trong khối.

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. đồng chí Vũ Hải Quang đề nghị Công đoàn các đơn vị của Khối thi đua III cần chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền cho các công đoàn viên; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong khối; phát huy vai trò của công tác công đoàn đối với công tác chuyên môn; chủ động, tích cực phối hợp với các khối thi đua khác và Công đoàn Viên chức Việt Nam để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm.

Các đơn vị trong khối cũng cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng chuyên môn vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thi đua xây dựng văn hóa công sở và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đánh giá tổng kết những thành tích nổi bật và đưa ra bài học kinh nghiệm để làm cơ sở xây dựng nội dung, kế hoạch cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tại hội nghị, 9 đơn vị trong Khối Thi đua III đã ký kết bản giao ước thi đua năm 2022./.

Quang Bách VOV

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”