CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2015 và ký kết chương trình năm 2016 với Bộ Nội vụ

13:40 22-06-16

Chiều ngày 10/5/2016, tại trụ sở Công đoàn Viên chức Việt Nam, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2015, đồng thời ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2016

    Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ, Trưởng các Ban CĐVCVN và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ: Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức Biên chế, Văn phòng Bộ.

    Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định: Chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam thời gian qua đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy ý thức rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2016 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp năm 2016

    Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ. Theo đó, năm 2016, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức mới về một số chủ trương, chính sách mới của Nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính cho các cán bộ làm công tác công đoàn; tổ chức tọa đàm về việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao hiểu biết và thực hiện dân chủ cơ sở, cách thức tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đẩy mạnh việc tuyên truyền trên bản tin, website của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Kim Anh

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”