CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Toạ đàm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong cải cách hành chính

16:50 09-09-22

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 90/KH-CĐVCVN-BNV ngày 31/3/2022 giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhằm phát huy vai trò của các cấp công đoàn trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, để nhiệm vụ cải cách hành chính tiếp tục được triển khai sâu rộng, có bước đột phá nhằm xây dựng nền hành chính Việt Nam phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân, phòng chống hiệu quả quan liêu, tham nhũng.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Chiều ngày 9/9/2022, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ trì Toạ đàm; tham dự Toạ đàm có các Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nguyễn Văn Đông, Phan Phương Hạnh; lãnh đạo các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam, Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ; chủ tịch, phó chủ tịch của 16 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; chủ tịch, phó chủ tịch của 45 công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố.

Đại biểu trình bày bài tham luận tại toạ đàm

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học, cán bộ công đoàn các cấp. Tại Toạ đàm, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận tập trung làm rõ một số nội dung như: Lý luận và thực tiễn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; Ý nghĩa của Công đoàn trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện cải cách hành chính; Vai trò của tổ chức công đoàn trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính; Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tổ chức công đoàn với các đơn vị chuyên môn để lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam, giai đoạn 2021-2030. Trong nhiều năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là việc tổ chức phát động các phong trào, các cuộc thi đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện cải cách hành chính trên phạm vi cả nước, đây là những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa to lớn qua đó vận động mỗi cán bộ, đoàn viên tích cực, chủ động tham gia cải cách hành chính Nhà nước ngay tại cơ quan, đơn vị mình để góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị toạ đàm

Hoài Nam

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”