CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

5 hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

21:44 02-03-24

Năm 2024 là năm tròn 30 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam, để kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024), Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với kỷ niệm 95 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gồm 5 hoạt động trọng tâm.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn, cổ vũ CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Dưới đây là 5 hoạt động trọng tâm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Tiến Dũng

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”