CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”