CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

18:20 03-08-23

Chiều ngày 31/7/2023, tại Hà Nội, phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra long trọng và thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

 

Các Đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Duy Thăng; đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo và cấp uỷ đảng các đơn vị trực thuộc Bộ cùng các đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Bộ Nội vụ.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, người lao động, Công đoàn Bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vươn lên phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Nhiều phong trào sôi nổi, nội dung phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, qua đó góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ trong thời gian qua…”. Đại hội cũng đã dân chủ thảo luận và thông qua phương hướng, 10 chỉ tiêu và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028….

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chỉ rõ: “Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 các cấp Công đoàn Bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như: Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, định hướng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Nghị quyết của đại hội công đoàn cấp trên; tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; thay đổi tư duy, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;  xây dựng và thực hiện tốt văn hóa, đạo đức công vụ; đẩy mạnh các hoạt động thiết thực để thu hút công đoàn viên tham gia các phong trào thi đua; nhất là đưa phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”….

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Bộ Nội vụ, những kết quả này đã góp phần vào sự lớn mạnh của Công đoàn Viên chức Việt Nam nói chung và sự phát triển của ngành Nội vụ nói riêng. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tổ chức các hoạt động đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động Bộ Nội vụ….

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khoá III, nhiệm kỳ 2023; bầu đoàn đại biểu biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm  06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Phạm Hoa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”