CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Các đơn vị chúc mừng 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

12:37 02-07-24

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024), các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn trực thuộc, công đoàn các tỉnh, thành phố đã tới thăm, chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan.

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/quoc%20phong.jpg

Ban Công đoàn Quốc phòng

 

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/xay%20dung.jpg

Công đoàn Xây dựng Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/cong%20thuong.jpg

Công đoàn Công thương Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/y%20te.jpg

Công đoàn Y tế Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/thong%20tin%20truyen%20thong.jpg

Công đoàn Thông tin - Truyền thông Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/ngan%20hang%20VN.jpg

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/ktd1.jpg

Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/ktd%202.jpg

Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/bhxh.jpg

Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/btgtw.jpg

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/btp.jpg

Công đoàn Bộ Tư pháp

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/cau%20giay.jpg

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/ldtbxh.jpg

Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/nhpt.jpg

Công đoàn Ngân hàng phát triển Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/su%20that.jpg

Công đoàn Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự Thật

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/ttxvn.jpg

Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/UB%20dan%20toc.jpg

Công đoàn Uỷ ban Dân tộc

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/vhlcn.jpg

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/vinh%20phuc.jpg

Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/VKS.jpg

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/vov.jpg

Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/vtv.jpg

Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/khdt.jpg

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/DU%20khoi%20CQTW.jpg

Công đoàn Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/giao%20duc.jpg

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/giao%20thong%20van%20tai.jpg

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

/upload/image/Tin%20CDVC/2024/30%20nam%20CDVCVN/Chuc%20mung/Hoi%20BV%20quyen%20tre%20em.jpg

Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

BTG-NC

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”