CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

12:38 02-07-24

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam gửi thư chúc mừng tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn thư của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

BTG-NC

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”