CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

CĐ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

15:13 19-12-16

          Để nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn, ngày 14/12/2016 tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tập huấn cho trên 200 cán bộ công đoàn chủ chốt của 32 công đoàn trực thuộc.

          Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam trao đổi 4 chuyên đề: Phương pháp hoạt động công đoàn, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, công tác tài chính và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.

          Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp do Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra. 

                                                                                            Văn Hưng

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”