CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

CĐVC tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn

12:31 31-05-24

Thực hiện chương trình công tác trong tâm của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Quảng Trị và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân năm 2024, sáng 31/5/2024, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐVC tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên cho lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Võ Thị Thương - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh – Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác chuyển đổi số như: Thực trạng và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của công tác chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm, hành động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trong công cuộc chuyển đổi số đối với công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị.
 

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng được quán triệt những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, định hướng một số hoạt động trọng tâm của các cấp CĐVC tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là tập trung các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 – 01/7/2024).

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Thị Thương – Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh – Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh nhấn mạnh: Đây là những nội dung cơ bản nhất, là căn cứ để các cấp CĐVC tỉnh tiếp tục bổ sung vào định mục tiêu, phương hướng của nghị quyết đại hội cấp mình, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các hoạt động công đoàn có hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của tổ chức công đoàn đề ra.  

CĐVC tỉnh Quảng Trị

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”