CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

16:33 08-02-17

          Sáng ngày 12/01/2017, Công đoàn Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Thái Quang Toản, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì Hội nghị.

          Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; Ban Chấp hành cán bộ chuyên trách công tác công đoàn các công đoàn trực thuộc; các đồng chí giúp việc Ban chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ.

          Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ trình bày báo cáo hoạt động 2016, Công đoàn Bộ Nội vụ đã tích cực triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đã đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ và cấp ủy cùng cấp, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình của các đơn vị của Bộ Nội vụ. Hoạt động tại các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực, đạt hiệu quả, đã tạo được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, góp phần vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính, rèn luyện đạo đức công chức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016 của Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức Công đoàn. Tinh thần làm việc và ý thức chấp hành giờ giấc kỷ luật lao động, quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc của Bộ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên rõ rệt.

          Nhiều hoạt động ý nghĩa được gắn kết với các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đã góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về truyền thống dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ Nội vụ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết, ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trong việc học tập, rèn luyện, sáng tạo, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Quang Toản, Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị: Các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ, các Ban tham mưu giúp việc Ban chấp hành cần bám sát nhiệm vụ công tác năm 2017 của Công đoàn Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng quý, năm một cách hợp lý khoa học. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cấp Công đoàn Bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2017. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện chế độ tài chính công đoàn. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Công đoàn. Tăng cường phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trong và ngoài Bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Công đoàn.

          Nhân dịp này, Công đoàn Bộ Nội vụ đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nguyễn Thị Hà

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”