CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

10:03 26-06-18

         Nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 20/6/2018, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018.

         Tham dự Hội nghị tập huấn có 122 cán bộ các cấp Công đoàn Bộ, gồm: Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Nội vụ và các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ; các cán bộ công đoàn các đơn vị thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ. 

         Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nghe đồng chí Phan Văn Sơn - Giảng viên chính, Khoa Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Công đoàn trình bày về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở. Đây là nền tảng của tổ chức công đoàn, nơi tương tác trực tiếp với người lao động, nơi quyết định hiệu quả hoạt động của cả hệ thống công đoàn; bên cạnh đó là các nội dung, phương pháp hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận; cách quản lý đoàn viên, tuyên truyền phát triển đoàn viên, các nội dung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nội dung phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn … Mỗi một nội dung tập huấn đều có các câu hỏi, tình huống giả định để trao đổi. Đây là những kỹ năng cần thiết đối với cán bộ công đoàn cơ sở nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ.

VP CĐ Bộ

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”