CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Đài TNVN lần thứ tám, nhiệm kỳ 2015-2020

13:12 02-08-19

Ngày 01/8/2019 tại Hà Nội, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Đài lần thứ tám, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo kết quả công tác công đoàn trong thời gian qua, đồng chí Vy Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Đài nêu rõ: Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Lãnh đạo Đài, chính quyền các đơn vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, phong trào thi đua của Công đoàn Đài đã phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tích cực, chủ động sáng tạo, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ được giao. Báo cáo cũng đã thể hiện rõ được những kết quả đạt được như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”...hoạt động văn thể, công tác thăm hỏi, xã hội từ thiện, công tác tham mưu của Công đoàn Đài kịp thời, nắm vững tư tưởng đoàn viên công đoàn, có những đề xuất cụ thể đẩy mạnh công tác công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam đã đánh giá cao những hoạt động đã thực hiện được trong thời gian qua và chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác hàng năm của Công đoàn Đài đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tổ chức các hoạt động văn thể hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam sao cho sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang Bách VOV

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”