CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn công tác Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

14:48 26-12-22

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết, Hội nghị được tổ chức với mục đích quán triệt, phổ biến và cung cấp cho thành viên tham gia tập huấn những văn bản chỉ đạo, quy định của Đảng, của Công đoàn cấp trên về công tác Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời, Hội nghị tập huấn còn cung cấp cho thành viên tham dự những kỹ năng cơ bản về công tác tổ chức công đoàn và kỹ năng tổ chức đại hội công đoàn các cấp, qua đó nắm chắc về hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội/hội nghị công đoàn cấp cơ sở, tổ công đoàn đạt kết quả, đồng thời tổ chức thành công Đại hội dại biểu Công đoàn Bộ lần III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông giới thiệu một số nội dung cơ bản về tổ chức Đại hội Công đoàn cũng như tập huấn phương pháp xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội Công đoàn các cấp và hồ sơ Đại hội.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ quán triệt Chỉ thị 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 16/06/2022 của Đảng Ủy Bộ về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp trong Bộ; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền quán triệt Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp, theo đó, tiến độ đại hội/ hội nghị các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ cụ thể như sau: Đại hội điểm công đoàn cơ sở sẽ tổ chức trong tháng 2/2023; Hội nghị tổ công đoàn hàn thành trước 31/3; Đại hội công đoàn cơ sở hoàn thành trước 15/5/2023 và Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III sẽ được tổ chức trước 31/7/2023.

Khương Huyền

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”