CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Công đoàn MPI sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

04:10 10-07-24

Ngày 08/7/2024, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Thái Hoài Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Hoài Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Lê Thị tường Thu – Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ.

 Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, dưới sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội của Bộ, sự ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị trong Bộ, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã đoàn kết cùng với đội ngũ công đoàn các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2024, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của công đoàn cấp trên, cùng với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn vì quyền lợi của đoàn viên; đoàn kết, đồng lòng xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Kế hoạch và Đầu tư; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, 79 năm Ngày thành lập ngành kế hoạch và đầu tư”; 

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo cũng nêu ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 cần tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tới đoàn thể đoàn viên và người lao động, tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tập trung tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, công tác xã hội từ thiện, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Hoài Nam nhấn mạnh các kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Công đoàn Bộ sẽ tạo ra tiền đề, cơ sở thực hiện nhiệm vụ cả năm 2024 và những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2023-2028. Các nhiệm vụ của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; bám sát chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam;… Cũng như, chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho đoàn viên, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị đã tín nhiệm bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Chấp hành công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang Anh

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”